Política de Privacidade

Nesta Política de Privacidade informarémoslle sobre a finalidade deste sitio web e todo o que afecta os datos que nos facilite, así como das obrigacións e dereitos que lle corresponden. Para empezar, debe saber que este sitio web adáptase á normativa vixente en relación coa protección de datos, o que afecta os datos persoais que nos facilite co seu consentimento expreso e ás cookies que utilizamos para que este sitio web funcione correctamente e poida desenvolver a súa actividade. Concretamente, esta web axústase ao cumprimento das seguintes normativas: O RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas) que é a nova normativa da Unión Europea que unifica a regulación do tratamento dos datos persoais nos distintos países da UE. A LOPD (Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, o Regulamento de desenvolvemento da LOPD) que regula o tratamento dos datos persoais e as obrigacións que debemos asumir os responsables dunha web ou un blogue á hora de xestionar esta información. A LSSI (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico) que regula as transaccións económicas mediante medios electrónicos, como é o caso deste blogue.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN O responsable e titular deste sitio web é Anxo Garrido Álvarez (En diante San Xoán)

  • Nome: Ángel Garrido Álvarez
  • NIF: 36169325P
  • Domicilio Social: Lugar Vilardecás 35  C.P. 32796 Maceda, Ourense
  • Actividad do sitio web: Cerveza artesá
  • Correo electrónico: info@sanxoan.beer 

Os datos que nos facilite co seu consentimento, e de acordo ao uso establecido nesta Política de Privacidade, serán incorporados a un ficheiro automatizado debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, no que o responsable do devandito ficheiro é: San Xoán. Isto quere dicir que os seus datos están seguros, de acordo ao que establece a lei. Os datos persoais que nos facilite, sempre co seu consentimento expreso, almacenaranse e tratarán cos fins previstos e descritos a continuación nesta Política de Privacidade, ata o momento en que nos pida que os eliminemos. Informámoslle de que esta Política de Privacidade pode ser modificada en calquera momento, co fin de adaptala a novidades lexislativas ou cambios nas nosas actividades, sendo vixente a que en cada momento se atope publicada na web. Dita modificación notificaráselle antes da súa aplicación.

 

CONDICIÓNS DE USO Debe saber, para a súa tranquilidade, que sempre lle solicitaremos o seu consentimento expreso para solicitar os seus datos coa correspondente finalidade especificada en cada caso, o que implica que, en caso de outorgar ese consentimento, leu e aceptou esta Política de Privacidade. No momento en que acceda e utilice esta web, asumes a súa condición de usuario cos seus correspondentes dereitos e obrigacións. Se é maior de 13 anos, poderá rexistrarche como usuario neste sitio web sen o previo consentimento dos seus pais ou titores. Se é menor de 14 anos, necesitará o consentimento dos seus pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

 

REXISTRO E FINALIDADE DOS SEUS DATOS En función do formulario ou sección á que accedas, solicitarémoslle exclusivamente os datos necesarios coas finalidades descritas a continuación. En todo momento, deberá dar o seu consentimento expreso, cando lle solicitemos información persoal coas seguintes finalidades:

 

  • As finalidades concretas que particularmente se indiquen en cada unha das páxinas ou seccións onde apareza o formulario de rexistro ou contacto electrónico.
  • Con carácter xeral, para atender as súas solicitudes, comentarios, consultas ou calquera tipo de petición que realice como usuario a través de calquera das formas de contacto que poñemos á súa disposición
  • Para informarlle sobre consultas, peticións, actividades, produtos, novidades e/ou servizos; vía e-mail, fax, Whatsapp, Skype, teléfono proporcionado, sms e mms.
  • Para enviarlle comunicacións a través de calquera outro medio electrónico ou físico, que posibilite realizar comunicacións.

 

Estas comunicacións, sempre serán relacionadas cos nosos produtos, servizos, novidades ou promocións, así como aqueles produtos ou servizos que podamos considerar do teu interese.

 

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS Como usuario, é o único responsable da veracidade e modificación dos datos que remitas a San Xoán, exonerándonos de calquera responsabilidade respecto diso. É dicir, a vostede correspóndelle garantir e responder en calquera caso da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométese a mantelos debidamente actualizados. De acordo ao expresado nesta Política de Privacidade, acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

 

BAIXAS DE SUBSCRICIÓN E DEREITO DE REVOGACIÓN Como titular dos datos que nos facilitara, poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, enviándonos un correo electrónico a info@sanxoan.beer e achegándonos unha fotocopia do teu documento de identidade como proba válida. Igualmente, poderá darse de baixa en calquera momento para deixar de recibir a nosa newsletter ou calquera outra comunicación comercial, directamente desde o mesmo email que recibise ou enviándonos un correo a info@sanxoan.beer.

 

ACCESO A DATOS POR CONTA DE TERCEIROS Para poder prestar servizos estritamente necesarios para o funcionamento e desenvolvemento das actividades deste sitio web, informámoslle de que compartimos datos cos seguintes prestadores de servizo baixo as súas correspondentes condicións de privacidade. Pode ter a total tranquilidade de que estes terceiros non poderán utilizar dita información para ningún outro fin que non estea regulado especificamente nas nosas relacións con eles en virtude da normativa aplicable en materia de protección dedatos de carácter persoal. Este sitio web está aloxado en https://raiolanetworks.es , con marca comercial Raiola Networks SL, que proporciona os servizos de aloxamento para que poida acceder e navegar polo noso sitio. Pode consultar a política de privacidade e demais aspectos legais desta empresa na seguinte ligazón: https://raiolanetworks.es/politica-de-privacidad .

 

Google Analytics: Google Analytics é un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “ cookies”, que son arquivos de texto situados no seu computador, para axudar ao website a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso do website (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista do seu uso do website, recompilando informes da actividade do website e prestando outros servizos relacionados coa actividade do website e o uso da internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña. Como usuario, e en exercicio dos teus dereitos, pode rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do teu navegador, con todo, debe saber que se o fai poida que non poida usar a plena funcionabilidad deste sitio web. Ao utilizar esta web, de acordo á información facilitada nesta Política de Privacidade, acepta o tratamento de datos por parte de Google na forma e para os fins indicados. Para máis información, pode consultar a política de privacidade de Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE Como titular da web, San Xoán adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesaria para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados. Lembrámoslle que, para máis información, pode consultar as nosas páxinas de Aviso Legal e Política de Cookies.