Aviso Legal

Este Aviso Legal ten o obxectivo de informarche dos seus dereitos e obrigacións como usuario deste sitio web. Aquí atopará toda a información que necesita sobre este sitio web, a súa actividade, os datos persoais que solicita e a súa finalidade, así como as normas de uso que regulan o uso desta web. No momento en que acceda a este sitio web https://sanxoan.beer , asume a condición de usuario, polo que o contido deste Aviso Legal aféctalle directamente. Por iso, é importante que o lea para disipar calquera dúbida que poida ter e ter coñecemento de causa sobre as condicións que está a aceptar. Para empezar, debe saber que este sitio web cumpre coas normativas vixentes en materia de protección de datos, co obxectivo de achegarche as garantías, a seguridade e a transparencia que, como usuario correspóndenlle, á hora de utilizar esta web. O RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas) que é a nova normativa da Unión Europea que unifica a regulación do tratamento dos datos persoais nos distintos países da UE. A LOPD (Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, o Regulamento de desenvolvemento da LOPD) que regula o tratamento dos datos persoais e as obrigacións que debemos asumir os responsables dunha web ou un blogue á hora de xestionar esta información. A LSSI (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico) que regula as transaccións económicas mediante medios electrónicos, como é o caso desta web.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN :responsable e titular deste sitio web é Anxo Garrido Álvarez (En diante San Xoán)

  • Nome: Ángel Garrido Álvarez
  • NIF: 36169325P
  • Domicilio Social: Lugar Vilardecás 35  C.P. 32796 Maceda, Ourense
  • Actividad do sitio web: Cerveza artesá
  • Correo electrónico: info@sanxoan.beer

Os datos que nos facilite co seu consentimento, e de acordo ao uso establecido na nosa Política de Privacidade, serán incorporados a un ficheiro automatizado debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, no que o responsable do devandito ficheiro é: San Xoán Isto quere dicir que os seus datos están seguros, de acordo ao que establece a lei.

NORMAS DE ACCESO Ao SITIO WEB Como usuario da nosa web, tamén ten unha serie de obrigacións: Non poderá utilizar este sitio web para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás condicións establecidas no presente Aviso Legal. Non poderá realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial remitindo mensaxes que utilicen unha identidade falsa. Vostede será o único responsable da veracidade e exactitude dos contidos que introduza nesta web e dos datos persoais que nos facilite coas finalidades previstas na nosa Política de Privacidade. Tamén será o único responsable da realización de calquera tipo de actuación ilícita, lesiva de dereitos, nociva e/ou prexudicial nos sitios de terceiros aos que lle podamos derivar desde este sitio web para o desenvolvemento da nosa actividade. Como responsable do sitio web, San Xoán poderá interromper o servizo da páxina que estea a ser utilizado polo usuario e resolver de modo inmediato a relación se detecta un uso da web ou de calquera dos servizos que na mesmo ofértanse que poida considerarse contrario ao expresado no presente Aviso Legal.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL A totalidade deste sitio web (texto, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos) atópase protexida polas leis vixente sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado. Como titular deste sitio web, San Xoán non garante que os contidos sexan precisos ou libres de erro ou que o libre uso dos mesmos por parte dos usuarios non infrinxa os dereitos de terceiras partes. O bo ou mal uso desta páxina e dos seus contidos é responsabilidade do usuario. Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou redifusión, total ou parcial, da información contida na páxina, calquera que fose a súa finalidade e o medio utilizado para iso, sen autorización previa de San Xoán.

LIGAZÓNS Ou LINKS Este sitio web pode incluír ligazóns ou links a sitios de terceiros. As páxinas pertencentes a estes terceiros non foron revisadas nin son obxecto de controis pola nosa banda, polo que San Xoán non poderá ser considerado responsable dos contidos destes sitios web, nin das medidas que se adopten relativas á súa privacidade ou ao tratamento dos seus datos de carácter persoal ou outros que puidesen derivarse. Por todo iso, recomendámoslle a lectura detida das condicións de uso, política de privacidade, avisos legais e/ou similares destes sitios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE En exercicio do seu dereito como titular desta web, informámoslle de que San Xoán non se fai responsable en ningún caso do seguinte: A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento nin a dispoñibilidade nin continuidade de funcionamento da páxina. A existencia de virus, malware, programas maliciosos ou daniños nos contidos. O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal. A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios neste sitio web. Dos danos que puidesen provir do uso ilegal ou indebido desta web.

POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS Este sitio web cumpre coa normativa vixente en materia de protección de datos, o que implica que, como usuario, deberá dar o seu consentimento expreso antes de facilitarnos datos persoais a través dos diferentes formularios postos a disposición nas seccións da nosa páxina. Para iso, en aras da transparencia e o exercicio do seu dereito, o noso deber é informarche sobre os datos persoais que solicitamos, almacenamos e tratamos e con que finalidades, tendo en calquera momento a posibilidade de revogar libremente o teu consentimento. Toda esta información poderala atopar na nosa POLITICA DE PRIVACIDADE.

POLÍTICA DE COOKIES Tal e como lle informamos nada máis acceder á nosa web, este sitio utiliza cookies propias e de terceiros co obxectivo de proporcionarlle a mellor experiencia de usuario e desenvolver a nosa actividade. En calquera momento, terá a opción de configurar o seu navegador para desestimar o uso destas cookies que, nalgún caso, afectarán á súa experiencia de usuario. Para acceder á información completa sobre o uso de cookies neste sitio web, a súa finalidade e a súa desestimación, podes consultar a nosa POLÍTICA DE COOKIES.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE O presente Aviso Legal atópase sometido á lexislación española vixente. En caso necesario, #ante calquera tipo de controversia de carácter legal, San Xoán e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, someteranse aos Xulgados e Tribunais do domicilio do Usuario para calquera controversia que puidese derivarse. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, San Xoán e o usuario someteranse, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais de Vigo (España). Se ten calquera dúbida sobre este Aviso Legal, podes enviarnos un correo electrónico a info@sanxoan.beer